Słowo na styczeń

logo
Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38a)

Rodzina Przymierza Miłosierdzia kończy właśnie 15 lat życia, z pragnieniem ofiarowania Niepokalanej Ducha Świętego, naszej Matce i Założycielce, prezentu z jeszcze bardziej radykalnego wyboru świętości w odnowieniu naszej konsekracji według drogi wskazanej przez świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Zaczynamy ten nowy rok chcąc z Maryją, Matką Miłosierdzia, zanurzyć się w głębszych wodach, zanurzyć w Nieskończonym Oceanie Miłosierdzia!

To jest nasz charyzmat: przyjąć przez ręce Maryi Miłosierne Serce Jezusa. Ona Go zrodziła w swoim łonie przez misterium wcielenia, oddała Go u stóp krzyża i ofiarowuje Go nam, w sposób szczególny, w tym tysiącleciu, które papież Jan Paweł II poświęcił Miłosierdziu Bożemu!

Słowo na grudzień 2014

logo
„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię” (Łk 1,35)

 

Nie możemy zakończyć naszej drogi w tym roku, który był w „szkole Ducha Świętego”, bez spojrzenia na Maryję, Niepokalaną Ducha Świętego, o której Święty Maksymilian Kolbe powiedział: „Niepokalana to jak gdyby wcielony Duch Święty” (Konf., 184). Rzeczywiście, Słowo Boże ukazuje ją jako „pełną łaski” (por. Łk 1,28). Ona otrzymała Ducha Świętego jak nikt więcej, On osłonił ją Swoim cieniem, wypełniając ją „mocą z Wysoka” w Zwiastowaniu (por. Łk 1,35). Ta sama „moc z Wysoka”, którą jest wstawiennictwo Maryi przyciąga Pięćdziesiątnicę na Apostołów zgromadzonych w wieczerniku, wypełniając w ten sposób obietnicę Zmartwychwstałego: „aż będziecie przyobleczeni mocą z Wysoka” (Łk 24,49).

Słowo na listopad 2014

logo
“Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch” (1Kor 12, 4)

Jesteśmy wezwani do doświadczenia i głoszenia “Pięćdziesiątnicy Miłosierdzia”, w “dzisiaj” historii świata! Nasze życie i życie każdego chrześcijanina może być nieustanną Pięćdziesiątnicą Miłości.

W tych dniach, jedna z naszych misjonarek napisała do mnie: „Wszystko to, co przeżyliśmy na rekolekcjach ‘Wieczernik’, było dla mnie Pięćdziesiątnicą; dzielenie się, momenty adoracji, momenty posiłków… Kiedy zaczynamy wielbić i adorować w wolności Ducha, nie możemy przestać, bo tak bardzo mocna jest miłość Boga rozlana w naszych sercach. On nas jednoczy. Czujemy się jednym ciałem i ja czułam nowe życie we mnie. Po rekolekcjach poszłam do mojego lekarza i okazało się, że cukrzyca zniknęła. Nie potrzebowałam więcej lekarstw ani insuliny. Nie wątpię w łaskę, jakiej Bóg mi udzielił. Jego miłość jest darmowa i mnie oszałamia…”

Słowo na Październik 2014

logo“I skłoniwszy głowę oddał ducha.” (J 19,30)

Patrzymy i kontemplujemy Ewangelię w momencie, w którym Jezus oddaje nam Swojego Ducha. On w ciągu trzech lat Swojego głoszenia Słowa przygotowywał apostołów, aby ostatecznie w dniu Pięćdziesiątnicy otrzymali Ducha, i dzisiaj chce przygotować również nas! W kontemplacji i przeżywaniu tego momentu widzimy jak możemy prosić i żyć nieustannie w Duchu. Będziemy analizować to w czterech Ewangeliach…

U Mateusza czytamy: “A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.” (Mt 27,50). U Marka widzimy: “Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.” (Mk 15, 37). U Łukasza słyszymy: “Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.” (Łk 23, 46). I w końcu u Jana: „A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha.” (J 19,30).

Rekolekcje w Szczecinie

W dniach 5-7 września 2014 byliśmy w Szczecinie na rekolekcjach uzdrowienia z ojcem Antonello. Korzystając z okazji odwiedziliśmy także dom misjonarzy.

 

10704000_831759543522618_7364556202720442763_n 10696229_831758370189402_6936066526658500337_n 10653645_831757976856108_3240139206509736715_n 10646899_831758950189344_3182172433530463283_n 10641285_831758220189417_7696580834151341908_n 10628410_831759110189328_2272353562936362537_n 10600525_831760103522562_2219636867074543675_n 10590683_831760420189197_2984844645603856289_n 10351247_831762020189037_4958080834849784514_n 10250216_831758130189426_624969392388346271_n

 

 

Misja w Tajwanie

Na początku sierpnia w Warszawie, żegnaliśmy naszego duszpasterza, księdza Adama Pawłowskiego, który wylatywał na misję do Tajwanu i na spotkanie z papieżem Franciszkiem w Korei.

Więcej o misjach w zakładce Misje.

DSC_0719 DSC_0738 IMG_1146 IMG_1147 IMG_1151