Jan Chrzciciel – Patron wspólnoty

 

Życiorys :

Według Nowego Testamentu Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Jezusem z Nazaretu w

wiosce Ain Karim. Był synem żydowskiego kapłana Zachariasza i Elżbiety, która była krewną Maryi z

Nazaretu. Jego narodziny zapowiedziane były jako dowód prawdziwości zapowiedzi złożonych

przez Archanioła Gabriela Maryi w czasie zwiastowania, a także przepowiedziane były jego ojcu przez

anioła w Świątyni Jerozolimskiej.

W dość młodym wieku Jan, zapewne po śmierci podeszłych wiekiem rodziców, zrezygnował z

możliwości zostania kapłanem i rozpoczął życie pustelnika na Pustyni Judzkiej, gdzie prawdopodobnie

zetknął się z esseńczykami. Na pustyni został powołany na proroka, a jego głównym zadaniem stało

się wzywanie ludzi do nawrócenia oraz przygotowanie drogi do publicznej służby Mesjasza. Głosił

potrzebę nawrócenia wewnętrznego i odnowy duchowej ludzi. Symbolem tego przygotowania

był chrzest udzielany przez proroka słuchaczom jego nauk w rzece Jordan.

Niedługo po spotkaniu i ochrzczeniu Jezusau ,Jan został wtrącony do więzienia za jawne krytykowanie

niemoralnego małżeństwa tetrarchy Galilei, Heroda Antypasa. Na skutek spisku żony

Heroda, Herodiady, Jan został ścięty ok. 32 roku.

Dokładna data śmierci Jana Chrzciciela nie jest znana. Badacze datują moment śmierci proroka na

koniec lat dwudziestych I wieku n.e. albo okres między 34 a 36 rokiem.

 

 

Dzień obchodów

Wspomnienie św. Jana Chrzciciela w Kościele katolickim obchodzone jest dwukrotnie:

• 24 czerwca – Narodzenie św. Jana Chrzciciela (uroczystość liturgiczna)

• 29 sierpnia – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela (wspomnienie obowiązkowe)